donderdag, 19 november 2020 15:26

Vacatures in de Headcommissie

Het team van de Headcommissie organiseert één van de oudste en grootste roeiwedstrijden van Nederland namens de ARB en Willem 3. Het organiserend team is divers samengesteld, jong-oud, man-vrouw, actieve en oud-roeiers en van verschillende verenigingen.

Voor het komende seizoen waarin we hopen dat COVID-19 ons toestaat een nieuwe editie van de Head te kunnen organiseren, zijn wij op zoek naar versterking van het team. Dit in verband met het aanstaande vertrek van enkele ervaren teamleden en in verband onze ambitie om onze communicatie via digitale media te verbeteren.

 

Klik op de "Lees Meer" knop voor verdere informatie. Ben je geinteresseerd neem dan contact met ons op via het contactformulier.

 

De Headcommissie heeft voor de editie 2021 behoefte aan de volgende functies:

  • Communicatie
  • Vrijwilligersbegeleiding

Het commissielid Communicatie om de opzet, functionaliteit en het beheer van alle uitingen van de Headcommissie te helpen verbeteren. Zij/hij coördi­neert de werkzaamheden van een op te zetten communicatiecommissie en verdeelt de activiteiten. Zij/hij zorgt voor een actuele, breed bruikbare website en zorgt voor samenhang met de andere communicatiekanalen en uitingen. De commissie oriënteert zich op de van belang zijnde sociale media en zet die op een positieve manier in. De commissie zet de traditie van aantrekkelijke en doelgroepgerichte Head-posters voort. Het commissielid Communicatie stemt de inhoud van de communicatie af met andere subcommissies van de Head

Een commissielid Vrijwilligersbegeleiding, die zorgt voor de organisatie en begeleiding van de inzet van de vele enthousiaste vrijwilligers, die voorafgaand, tijdens en direct na het Head-weekend actief zijn. Behalve met de verenigingen van de ARB stemt zij/hij af met subcommis­sies van de Head die behoefte hebben aan ondersteuning vanuit de vrijwilligers-pool. Deze functie is ‘hands-on’ en gevarieerd. Dit commissielid is hèt enthousiaste gezicht van de Head tijdens het wedstrijdweekend.

Voor de editie 2022 komen de volgende functies vacant:

  • Wedstrijdcommissaris
  • Baancommissaris
  • Penningmeester

De voorkeur gaat er naar uit om bij de voorbereiding van de editie 2021 mee te lopen om vervolgens voor de organisatie van de editie 2022, de rol zelfstandig met haar/zijn team te vervullen.

De Baancommissaris zorgt met zijn enthousiaste subcommissie en tal van vrijwilligers voor een veilige en goed bevaarbare baan en tezamen met de wedstrijdcommissie, jury en de veiligheidsfunctionaris voor goede faciliteiten voor tijdwaarneming, beveiliging, vergunningen. Hij stemt het gebruik van vlotten, motorboten en andere faciliteiten met de KNRB af. Zij/hij ziet toe op het tijdig uitleggen en opruimen van de boeien.

De Wedstrijdcommissaris is voorzitter van een enthousiast en goed ingewerkt team. Zij/hij doet voorstellen voor de (vele) categorieën waarin de Head worden geroeid en maakt de indeling in blokken, zo dat de bijna 350 ploegen zonder hinder en veilig over de Amstel kunnen. Zij/hij organiseert een betrouwbare tijdwaarneming. En stemt met het Hoofd jury, de Baancommissaris en de Veiligheidsfunctionaris de inzet van baancommissarissen, juryleden, verkeersregelaars en EHBO-medewerkers langs de baan af. In overleg met Hoofd jury en de voorzitter bepaalt zij/hij of de wedstrijd doorgang vindt. De wedstrijdcommissaris onderhoudt samen met de voorzitter het contact met de wedstrijdcommissarissen van ARB en Willem3.

De Penningmeester stelt in overleg met de Headcommissie, en met de besturen van ARB en Willem 3 de begroting op. Zij/hij ziet toe op een juiste administratie van de inschrijfgelden en de juistheid en rechtmatigheid van uitgaven binnen de kaders van de goedgekeurde begroting. Zij/hij geeft aan de wedstrijdcommissaris en commissaris Vrijwilligersbegeleiding door welke ploegen startgerechtigd zijn. Zij/hij beheert de financiële middelen van de Headcommissie en legt daarover samen met de voorzitter verantwoording af aan de besturen van de ARB en Willem3.

Laatst aangepast op dinsdag, 19 januari 2021 16:15